Welkmo bij Nanosens

De leukste en meest informatieve blog over nanotechnologie

Nanotechnologie betekent "iets doen op zeer kleine schaal". Deze technologie kan op veel gebieden worden gebruikt, zoals gezondheid en geneeskunde, informatie- en communicatietechnologie, energie en milieu. Nanotechnologie is een technologie die het mogelijk maakt om met deeltjes in het nanometerbereik te werken.
WAAR WIJ OVER VERTELLEN

Nanotechnologie in een notendop

 De reikwijdte van nanotechnologie is erg klein. Nanotechnologie is het gebied van kleinere dimensies, kleiner dan ongeveer 100 nanometer of 10.000 millimeter.

Wat is nanotechnologie

Op deze schaal kunnen de eigenschappen van materialen onverwacht veranderen. Zo wordt een materiaal dat niet geleidend is in dit gebied ineens (super)geleidend. En de geleidende stof kan zijn geleidende eigenschappen zelfs verliezen.

Nanotechnologie is al jaren een bekend begrip in de wetenschap. Veel technologische ontwikkelingen worden gedomineerd door miniaturisatie. Dit betekent dat apparaten en hun componenten steeds kleiner worden. In de micro-elektronica zijn de afmetingen van de componenten al zo klein dat we het nu over nano-elektronica hebben: op de nieuwste chips worden stroken van enkele tientallen nanometers breed aangebracht.

Er zijn veelbelovende toepassingen op medisch gebied, zoals: Met nanodeeltjes kunnen kankercellen selectief stoffen worden toegediend die deze cellen zichtbaar of onschadelijk maken. Ook wordt gewerkt aan “labs-on-a-chip”-technologie, waarmee op zeer kleine schaal biologische processen kunnen worden bestudeerd.

Waarom is nanotechnologie interessant?

Nanotechnologie zal waarschijnlijk op grote schaal worden gebruikt. Sommige mensen voorspellen dat we binnenkort hele kleine computerchips of apparaten zullen gebruiken die beschadigde bloedvaten kunnen vinden en repareren. Nanotechnologie kan onze energie schoner maken, ons leven verlengen en bestaande technologieën verbeteren. En deze technologie is al in gebruik. Momenteel zijn er al meer dan 1000 producten van nanomateriaal

Wat is een nanometer?

Een nanometer is een miljardste (10-9) van een meter, wat 0.000.000.001 meter of een miljoenste van een millimeter betekent. Met andere woorden: een nanometer heeft dezelfde relatie als een appel tot de aarde. Nanotechnologie werkt met deeltjes in de nanometerklasse, die ongeveer 1-100 nm groot zijn. Dit gebied wordt de nanoschaal genoemd.

Wat is er speciaal aan dingen op nanoschaal?

Bekende materialen kunnen op nanoschaal nieuwe eigenschappen vertonen. Aluminiumfolie is bijvoorbeeld een handige manier om boterhammen vers te houden. Maar als je datzelfde aluminium neemt en het in kleinere deeltjes verplettert tot ze heel, heel klein zijn (nanoschaal), gebeurt er iets vreemds - de deeltjes worden heel reactief. Zelfs explosief! Dat maakt deze aluminium nanodeeltjes geweldige raketbrandstof, maar waarschijnlijk niet iets dat je als lunch wilt hebben!

Natuurlijke nanomaterialen

Er zijn veel levende wezens die fenomenen gebruiken die afhankelijk zijn van structuren op nanoschaal. Een gekko die op een dak loopt, waterafstotende bladeren, felle vlinderkleuren en sterke en flexibele materialen zoals spinnenwebben maken gebruik van de nanotechnologie van de natuur. Naast nanodeeltjes geproduceerd door levende organismen zijn er nanodeeltjes geproduceerd door natuurlijke processen zoals erosie en vulkaanuitbarstingen. Sommige chemische reacties, vooral verbranding, produceren ook nanodeeltjes. Sommige vormen van nanodeeltjes worden al in veel consumentenproducten gebruikt. Zo bevat het mineraal titaandioxide, dat wordt gebruikt als bleekmiddel in tandpasta en verf, enkele nanodeeltjes. Ze zijn niet opzettelijk toegevoegd, maar maken deel uit van de normale samenstelling van het mineraal, zoals zand van verschillende groottes.